رقص

رقص بانوان درآذربایجان به لحاظ حركات دلپذیر دست، حركات بیانگر بازو و قدمهای ظریف از دیگر رقص ها تمیز داده میشود. قدمهای ظریف ایفاگر رقص توسط دامن های بلند پوشیده شده و چنین می نماید كه ایفاگر رقص به حالت شناور بر روی زمین جاری است. رقص ها گاهی غمگین، گاهی آتشین و بیشتر تغزلی است و بیانگر سرشت فاخر بانوان آذربایجانی است. رقصهای سولو و گروهی درعروسی و سایر مناسبتها اساسا ساده است

بازدید div>
[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 09:32 ] [ یــــازار : علٰـ ـﮯ مــوغـ ـاٰنـ ـلٰـ ـﮯ ]
|

کد ِکج شدَنِ تَصآوير


+ افزایش اندازه متن | + کاهش اندازه متن

ساخت كد آهنگ