گلمدین

...این شعر توركی رو تقدیم میكنم به همه چشم هایی كه در راه ماندند و دل هایی كه آنها را راندند

تقدیم به اشك هایی كه غرورشان شكست و عهدهایی كه كسی آنها را نبست

تقدیم به كسانی كه معنای چگونه زیستن را دریافته اند

تقدیم به عاشق ها و آرزوها و امیدها و انتظارها به كسانی كه عذاب می كشند و از عذاب عشق لذت می برند

تقدیم به اشك های سوزان و خنده های نا پیدا به فنا شده ها و تباه شده ها و سر انجام تقدیم به كسانی كه چون

اقیانوس ظاهری و باطنی شوریده دارند

اینجا فقط و فقط واژه می فروشم و سكوت می خرم...چه تجارت دردناكیست این تنهایی ها!

بازدید div>
[ یکشنبه 24 فروردین 1393 ] [ 09:30 ] [ یــــازار : علٰـ ـﮯ مــوغـ ـاٰنـ ـلٰـ ـﮯ ]
|

کد ِکج شدَنِ تَصآوير


+ افزایش اندازه متن | + کاهش اندازه متن

ساخت كد آهنگ