قرام - قرام

آزادلیغے ایستَمیـــــرَم ذَره- ذَره، قرام –قرام،

قولومداڪے زَنجیرلَرے قیرام گَرَڪـ،

قیرام ! قیرام !

.....
.....

بازدید div>
[ شنبه 20 اردیبهشت 1393 ] [ 03:31 ] [ یــــازار : علٰـ ـﮯ مــوغـ ـاٰنـ ـلٰـ ـﮯ ]
|

کد ِکج شدَنِ تَصآوير


+ افزایش اندازه متن | + کاهش اندازه متن

ساخت كد آهنگ